F Bar.

Lebanese foodie, Taj Indian restaurant in Armenia, Yerevan, F.bar, Navavar Hemingway Konsitak Cantaloupe Marley's JustMood bak75 Paulaner.